آخرین اخبار

در نخستین نشست اندیشکده گردشگری بررسی شد
سپاه، فرزند رشید انقلاب اسلامی و پاس دار ارزشهای انقلاب است
وقتی سیل طبیعت را سیل انسانیت پس می زند؛
طی حضور و امدادرسانی اساتید بسیجی دانشگاه پیام نور لرستان از پلدختر مطرح شد؛

کانون ها

طی مراسمی هماهنگ با بسیج اساتید دانشگاه پیام نور در سراسر کشور
تحلیل علمی دستیافته ها، با استناد به پایگاههای آماری بین المللی
لزوم بازخوانی ویژگیهای انقلاب فرامدرن ایرانیان

معاونت ها