آخرین اخبار

وقتی سیل طبیعت را سیل انسانیت پس می زند؛
طی حضور و امدادرسانی اساتید بسیجی دانشگاه پیام نور لرستان از پلدختر مطرح شد؛
مسوول کارگروه پایش بسیج اساتید دانشگاههای لرستان مطرح کرد؛
دکتر احمد حقی در گفتگو با روابط عمومی بسیج اساتید لرستان مطرح کرد
#پویش
تجمیع کمکهای عموم فرهیختگان کشور با محوریت دانشگاهیان

کانون ها

طی مراسمی هماهنگ با بسیج اساتید دانشگاه پیام نور در سراسر کشور
تحلیل علمی دستیافته ها، با استناد به پایگاههای آماری بین المللی
لزوم بازخوانی ویژگیهای انقلاب فرامدرن ایرانیان

معاونت ها

وقتی سیل طبیعت را سیل انسانیت پس می زند؛
طی حضور و امدادرسانی اساتید بسیجی دانشگاه پیام نور لرستان از پلدختر مطرح شد؛