آخرین اخبار

در نشست تخصصی با محوریت مسائل آموزشی سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان، مسائل مربوط به حلقه های صالحین مورد نقد و واکاوی قرار گرفت
در نشست ۳۰ مهر ۱۳۹۸ اندیشکده ی گردشگری بسیج اساتید دانشگاههای لرستان جشنواره ی انار سیاب به همایش ملی اقوام زاگرس نشین پیوند خورد
همایش تجلیل از اساتید ایثارگر دانشگاههای لرستان با حضور سردار کشکولی (فرمانده سپاه استان) شنبه ۷ مهر در خرم آباد به همت سازمان بسیج اساتیدبرگزار شد
علی نظری
در نشست فرهنگی - پژوهشی حوزه ی علمیه معصومیه، رئیس بسیج اساتید دانشگاههای لرستان به تبیین مبانی قرآنی دفاع مقدس پرداخت
جمعی از اساتید بسیجی دانشگاههای لرستان در آستانه ی هفته ی دفاع مقدس به ارتفاعات خرم آباد صعود کردند
اندیشکده گردشگری لرستان
در نشست اندیشکده ی گردشگری وابسته به سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان مهمترین چالش ها و راهکارهای تحول در حوزه ی گردشگری لرستان بررسی شد
در این نشست اعضا بر لزوم بازنگری در شکل، محتوا و کارآمدی حلقه های صالحین در دانشگاهها تاکید کردند

کانون ها

در نشست شورای مرکزی و مسوولین کانونهای بسیج اساتید دانشگاههای لرستان مهمترین چالشهای موجود و راههای رسیدن به وضع مطلوب در مجموعه بسیج اساتید استان بررسی شد
علی فتح اللهی
در مراسم ۱۹ مرداد۱۳۹۸ ضمن تکریم و تجلیل از زحمات دکتر ذبیح الله بهرامی، مسوولیت کانون بسیج اساتید به دکتر علی فتح اللهی تفویض و ابلاغ شد
به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد خرم آباد برگزار شد؛مسابقات والیبال یادواره ی شهید چمراندیدار نهایی و مراسم پایانی (۲۵ تیر ۹۸)
طی مراسمی هماهنگ با بسیج اساتید دانشگاه پیام نور در سراسر کشور

اندیشکده ها

اندیشکده گردشگری لرستان
در نشست اندیشکده ی گردشگری وابسته به سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان مهمترین چالش ها و راهکارهای تحول در حوزه ی گردشگری لرستان بررسی شد
در نشست کارگروه مساله محور آسیبهای اجتماعی بخشی از مهمترین چالش های این حوزه تحلیل شد.
عزت الله سپه وند
لزوم توجه به مباحث زیرساختی به ویژه در زمینه های فرهنگی با فعال سازی "پیوست نگاری فرهنگی" در طرح های حوزه ی گردشگری
کانون گردشگری لرستان
در نشست ۲۶ تیر۹۸ اندیشکده ی گردشگری لرستان (وابسته به سازمان بسیج اساتید) چالشهای حوزه ی گردشگری استان، مشخص شد

معاونت ها

در نشست تخصصی با محوریت مسائل آموزشی سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان، مسائل مربوط به حلقه های صالحین مورد نقد و واکاوی قرار گرفت
در این نشست اعضا بر لزوم بازنگری در شکل، محتوا و کارآمدی حلقه های صالحین در دانشگاهها تاکید کردند
دکتر علی نظری
دکتر علی نظری در نشست شورای مرکزی و مسوولین کانونهای بسیج اساتید دانشگاههای لرستان ضمن نقد و بررسی وضع موجود، تمرکز سازمان و کانونهای دانشگاهی را بر رویکرد حل المسائلی زمینه ساز، ظهور دانشگاههای مساله محور دانست.
در نشست ۳۰ مهر ۱۳۹۸ اندیشکده ی گردشگری بسیج اساتید دانشگاههای لرستان جشنواره ی انار سیاب به همایش ملی اقوام زاگرس نشین پیوند خورد
اندیشکده گردشگری لرستان
در نشست اندیشکده ی گردشگری وابسته به سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان مهمترین چالش ها و راهکارهای تحول در حوزه ی گردشگری لرستان بررسی شد
تشکیل مراکز مهارت آموزی و آموزش مشاغل خانگی از راهکارهای تقویت اقتصادی مناطق حاشیه نشین شمرده شد
در نشست تخصصی با محوریت مسائل آموزشی سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان، مسائل مربوط به حلقه های صالحین مورد نقد و واکاوی قرار گرفت
در نشست ۳۰ مهر ۱۳۹۸ اندیشکده ی گردشگری بسیج اساتید دانشگاههای لرستان جشنواره ی انار سیاب به همایش ملی اقوام زاگرس نشین پیوند خورد
همایش تجلیل از اساتید ایثارگر دانشگاههای لرستان با حضور سردار کشکولی (فرمانده سپاه استان) شنبه ۷ مهر در خرم آباد به همت سازمان بسیج اساتیدبرگزار شد
دکتر علی نظری
دکتر علی نظری در نشست شورای مرکزی و مسوولین کانونهای بسیج اساتید دانشگاههای لرستان ضمن نقد و بررسی وضع موجود، تمرکز سازمان و کانونهای دانشگاهی را بر رویکرد حل المسائلی زمینه ساز، ظهور دانشگاههای مساله محور دانست.
در نشست شورای مرکزی و مسوولین کانونهای بسیج اساتید دانشگاههای لرستان مهمترین چالشهای موجود و راههای رسیدن به وضع مطلوب در مجموعه بسیج اساتید استان بررسی شد
دکتر علی نظری
دکتر علی نظری در نشست شورای مرکزی و مسوولین کانونهای بسیج اساتید دانشگاههای لرستان ضمن نقد و بررسی وضع موجود، تمرکز سازمان و کانونهای دانشگاهی را بر رویکرد حل المسائلی زمینه ساز، ظهور دانشگاههای مساله محور دانست.
در نشست شورای مرکزی و مسوولین کانونهای بسیج اساتید دانشگاههای لرستان مهمترین چالشهای موجود و راههای رسیدن به وضع مطلوب در مجموعه بسیج اساتید استان بررسی شد
دکتر علی نظری
دکتر علی نظری در نشست شورای مرکزی و مسوولین کانونهای بسیج اساتید دانشگاههای لرستان ضمن نقد و بررسی وضع موجود، تمرکز سازمان و کانونهای دانشگاهی را بر رویکرد حل المسائلی زمینه ساز، ظهور دانشگاههای مساله محور دانست.
در نشست شورای مرکزی و مسوولین کانونهای بسیج اساتید دانشگاههای لرستان مهمترین چالشهای موجود و راههای رسیدن به وضع مطلوب در مجموعه بسیج اساتید استان بررسی شد