3 , دی, 1397
مشاهده بیشتر

کارگاه تبیین قدرت_نرم_اساتید_دانشگاه در حل مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جامعه

در ابتدای این نشست ـ که 28 آذرماه برگزار شد ـ جناب آقای ویسکرمی، جانشین سازمان بسیج اساتید…

3 , دی, 1397
مشاهده بیشتر

کارگاه تبیین #قدرت_نرم_اساتید_دانشگاه در حل مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جامعه

در ابتدای این نشست ـ که 28 آذرماه برگزار شد ـ جناب آقای ویسکرمی، جانشین سازمان بسیج اساتید…

3 , دی, 1397
مشاهده بیشتر

نشست مشترک دکتر جلال‌زاده و هیئت همراه با استاندار استان لرستان

    صبح امروز در ششمین سفر استانی دکتر جلال‌زاده و هیئت همراه به استان لرستان، دیدار با استاندار…

25 , آذر, 1397
مشاهده بیشتر

چالشهای فرهنگی ـ اجتماعی حاشیه نشینی

اساتید متعهد دانشگاههای لرستان در نشست هیات اندیشه ورز بسیج اساتید این استان به بحث و بررسی پیرامون…

یادداشت و گفتگو

اخبار برتر سازمان ها

معاونت ها

در ابتدای این نشست ـ که 28 آذرماه برگزار شد ـ جناب آقای ویسکرمی، جانشین سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان، ضمن تعریف قدرت نرم، به لزوم بهره گیری…
    صبح امروز در ششمین سفر استانی دکتر جلال‌زاده و هیئت همراه به استان لرستان، دیدار با استاندار این استان در دستورکار قرار گرفت. به گزارش روابط…
در ابتدای این نشست ـ که 28 آذرماه برگزار شد ـ جناب آقای ویسکرمی، جانشین سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان، ضمن تعریف قدرت نرم، به لزوم بهره گیری…
در ابتدای این نشست ـ که 28 آذرماه برگزار شد ـ جناب آقای ویسکرمی، جانشین سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان، ضمن تعریف قدرت نرم، به لزوم بهره گیری…
    صبح امروز در ششمین سفر استانی دکتر جلال‌زاده و هیئت همراه به استان لرستان، دیدار با استاندار این استان در دستورکار قرار گرفت. به گزارش روابط…
در ابتدای این نشست ـ که 28 آذرماه برگزار شد ـ جناب آقای ویسکرمی، جانشین سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان، ضمن تعریف قدرت نرم، به لزوم بهره گیری…
در ابتدای این نشست ـ که 28 آذرماه برگزار شد ـ جناب آقای ویسکرمی، جانشین سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان، ضمن تعریف قدرت نرم، به لزوم بهره گیری…
    صبح امروز در ششمین سفر استانی دکتر جلال‌زاده و هیئت همراه به استان لرستان، دیدار با استاندار این استان در دستورکار قرار گرفت. به گزارش روابط…
    صبح امروز در ششمین سفر استانی دکتر جلال‌زاده و هیئت همراه به استان لرستان، دیدار با استاندار این استان در دستورکار قرار گرفت. به گزارش روابط…
    صبح امروز در ششمین سفر استانی دکتر جلال‌زاده و هیئت همراه به استان لرستان، دیدار با استاندار این استان در دستورکار قرار گرفت. به گزارش روابط…