آخرین اخبار

عزت الله سپه وند
در نشست تخصصی معاونتهای فرهنگی - اجتماعی بسیج اساتید سراسر کشور در اهواز ارائه شد.
بیانیه ی تحلیلی و فراخوان سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان؛
فرمانده سپاه استان به تحلیل دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی تا چهل سالگی پرداخت
به پاس گرامی داشت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی
حجه الاسلام والمسلین قدرتی، نماینده ی ولی فقیه در دانشگاههای لرستان شاخص ترین دستاوردهای انقلاب را تحلیل کرد؛
تحلیل علمی دستیافته ها، با استناد به پایگاههای آماری بین المللی

کانون ها

تحلیل علمی دستیافته ها، با استناد به پایگاههای آماری بین المللی
لزوم بازخوانی ویژگیهای انقلاب فرامدرن ایرانیان

معاونت ها

بیانیه ی تحلیلی و فراخوان سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان؛
فرمانده سپاه استان به تحلیل دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی تا چهل سالگی پرداخت
بیانیه ی تحلیلی و فراخوان سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان؛
فرمانده سپاه استان به تحلیل دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی تا چهل سالگی پرداخت
بیانیه ی تحلیلی و فراخوان سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان؛
فرمانده سپاه استان به تحلیل دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی تا چهل سالگی پرداخت
بیانیه ی تحلیلی و فراخوان سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان؛
فرمانده سپاه استان به تحلیل دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی تا چهل سالگی پرداخت
بیانیه ی تحلیلی و فراخوان سازمان بسیج اساتید دانشگاههای لرستان؛
فرمانده سپاه استان به تحلیل دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی تا چهل سالگی پرداخت